Beslut

Alla barn bör ha möjlighet att vaccineras

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Efter #metoo - hur vi skapar en utbildningssektor som är trygg och fri från trakasserier

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2018

Ny flaggdag: Edith Södergran och multikulturalismens dag

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Föräldralediga bör inte straffas ekonomiskt för deltagande i kommunalpolitiken

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Familjepolitisk helhetsreform

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2017

Bevara gruppstorlekarna och den subjektiva rätten till dagvård i kommunerna

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2016

Förändra lagstiftningen kring transkönade personer

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Fastställ en minimiålder för äktenskap

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Liberalfeminism - Svenska Kvinnoförbundets ideologiska plattform

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2015

Svenska Kvinnoförbundets Vision 2020

Proposition 4 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte i Helsingfors 2015