Aktuellt

Psykiskt våld måste kriminaliseras tydligt i lagstiftningen

Proposition 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Ett amningsvänligt arbetsliv

Proposition 2 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Förbättra tillgången till fertilitetsbehandlingar och stöd för ofrivilligt barnlösa

Proposition 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Resolution från Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

EU-valet närmar sig och det är ett ödesval för EU:s framtid och för jämställdheten, demokratin, freden och klimatet.

Jämnare maktfördelning mellan kvinnor och män inom politiken

Motion 1 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Jämställd fördelning av pensionsgrundande inkomst under familjeledighet

Motion 3 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024

Hushållsavdrag

Motion 5 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte

Kvinnan kan inte behandlas som ett undantag inom medicin

Motion 6 till Svenska Kvinnoförbundets årsmöte 2024